Wat bieden wij?

Zoekt u een partner voor het online promoten van uw bedrijf?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Frisia Media is sinds 2015 actief in Obdam met als doel de zichtbaarheid van lokale ondernemers online te verbeteren. Daarnaast bundelen we de krachten van lokale ondernemers.

Uw privacy-gevoelige gegevens zijn in engelenhanden en zullen als zodanig worden behandeld met inachtname van de daarvoor geldende wettelijke regels.

Frisia Media biedt u de mogelijkheid om uw bedrijf te promoten via Koggenland.nieuws.nl, Koggenland.startpagina.nl, Obdam.startpagina.nl en nog veel meer regionale startpagina’s in de Kop van Noord-Holland. Voelt u zich vrij om te informeren via e-mailadres Info@frisiamedia.frl

Resultaten op Google verhogen? Laat je website dan hoger ranken door een uitgebreide bedrijfsvermelding in de Bedrijvengids van Koggenland Nieuws

Op Koggenland Nieuws veel meer resultaat dan via adverteren in tweewekelijkse dorpsbladen en wekelijkse krantjes als u een banner plaatst op Koggenland Nieuws

Dankzij het enorme bereik van de nieuwssite kunnen we uw bedrijf snel en professioneel promoten. Dit doen we onder andere door het online plaatsen van redactionele artikelen, vacatures, evenementen, advertorials, advertenties, banners . We bieden hiervoor een totaalpakket aan of indien gewenst afzonderlijke pakketten per product of dienst.

Geldt ook voor verenigingen en evenementen

Onze offline diensten betreft het verspreiden van huis aan huis folders.

Zoekt u een projectondersteuner?

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Kijk hiervoor op Frisia Media – Startpagina Joost

 

Zoekt u een flexibel open documentsysteem?

Via deze website krijgt u een mappenstructuur op maat gesneden, zodat u altijd en overal bij uw documenten kunt!

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u ons bellen via 06-12506765 of mail naar Info@frisiamedia.frl

Frisia Media
Joost van Daalen

Maarten van der Weijde stopt onder luid applaus

Maarten van der Weijde stopt onder luid applaus

De opbrengst van de Aktie onderzoek tegen Kanker van Maarten van der Weijde heeft op dit moment meer dan 2 en een half miljoen euro opgeleverd. Er kan nog gedoneerd worden.

Zelf overmaken kan ook:
NL70 RABO 0321549333 T.g.v. “Stichting Maarten Van Der Weijden Foundation”

Donuteconomie – Kate Raworth

De Britse econome Kate Raworth heeft een nieuwe economische theorie om alle problemen waar onze maatschappij vandaag de dag tegenaan loopt het hoofd te kunnen bieden. Zij heeft daar een boek overgeschreven wat al lovende recensies heeft ontvangen.
Haar boek is hier te bestellen via Bol.com

Samenvatting

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Recensies

De schrijfster, als docente verbonden aan de universiteiten van Oxford en aan Cambridge, probeert in dit boek een ander denken te ontwikkelen over welvaart en de verdeling daarvan. Feitelijk doet zij een poging om het denken van de Club van Rome (grenzen aan de groei) nieuw leven in te blazen. En met succes. Het boek krijgt veel aandacht in de pers en zij wordt veel uitgenodigd om haar denkbeelden toe te lichten. Ook in Nederland. Binnenkort zal ze ook spreken in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. The Guardian betitelt haar als de nieuwe Keynes. Dat zal nog moeten blijken, maar feit is dat het boek wel aanzet tot nadenken. De auteur geeft blijk van meer dan voldoende economische kennis. Toch is het boek zonder specifieke voorkennis te lezen. Van een schrijfster met deze positie en statuur mag een wetenschappelijke schrijfstijl worden verwacht, maar het boek is wel prettig leesbaar. Geïllustreerd met figuren en foto’s in zwart-wit; voorzien van eindnoten, een literatuurlijst en register.

Drs. A.H. Oldenbeuving

Het minse slechte alternatief voor kapitalisme?

PietMout Oostvoorne 26 juni 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
duurzaam

Geschreven bij Donuteconomie

Het kapitalisme is gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking van mensen, natuur, milieu en grondstoffen. Daar zouden we vanaf moeten, maar ik weet ook geen goed alternatief. In dit boek wordt misschien wel de minst schadelijke manier beschreven waarop we het kapitalisme kunnen blijven gebruiken zonder al die schadelijke effecten.

Nadenken over een alternatieve economie

Sura Leiden 13 februari 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
Voordelige koop
duurzaam

Kwetsbaar

Geschreven bij Donuteconomie

Had boek 3 sterren willen geven; echter na het drukken op de 1ste ster was de beoordeling al weg …

Een evenwichtig totaal

Miep1989 Winschoten 7 augustus 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
duurzaam

Geschreven bij Donuteconomie

Respectvol omgaan met elkaar en de aarde in een stabiel evenwichtig systeem. Anders kijken naar het belastingstelsel en vooral stoppen met mens te zien als consument. Op weg naar een betere wereld voor iedereen.

Koop bij bol.com

sterktes en zwaktes

Wat zijn je sterke punten en verbeterpunten?

Kom goed voor de dag bij een sollicitatiegesprek voor zowel banen in loondienst als voor opdrachten als zelfstandige. Hieronder volgen websites die hiervoor tips bevatten.

Desteven.nl :

Zakelijkinfonu.nl :

Sollicitatie: goede en slechte eigenschappen (met lijst)

Werkstudent.nl :

Carrieretijger :

Voorwaarden Johan Joost

5. Voorwaarden Johan Joost

Op de werkzaamheden is altijd de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing tenzij op verzoek van een klant schriftelijk anders wordt overeengekomen. Frisia Media werkt bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek met een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht waarin dit en bovenstaande zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd worden.

Aansprakelijkheid

  1. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door de klant.
  2. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade als hij niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input.
  3. Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft altijd een beperkte aansprakelijkheid tot het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft een jarenlange ervaring in het vakgebied van de Documentaire Informatievoorziening en is daardoor alert op het op de juiste manier omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

In e-mails aan uw adres zullen nooit ongevraagd ook andere emailadressen te zien zijn bijvoorbeeld.

Voor de financiele administratie maakt Johan Joost van Daalen van Frisia Media gebruik van het boekhoudpakket e-Boekhouden.nl voor het versturen van alle facturen, etc..