Alle berichten van admin

Over admin

Op zoek naar een registratiemedewerker, archiefmedewerker, data-entry medewerker, scanoperator, superuser sharepoint? Voor opdrachten op deze terreinen kunt u bij mij terecht. Ik heb veel kennis en ervaring van documentmanagement, daarbij ben ik gespecialiseerd in het digitaliseren van documentaire informatie.

Jos Brech is gepakt in Barcelona

Ontbinding franchise-overeenkomsten

Maarten van der Weijde stopt onder luid applaus

Maarten van der Weijde stopt onder luid applaus

De opbrengst van de Aktie onderzoek tegen Kanker van Maarten van der Weijde heeft op dit moment meer dan 2 en een half miljoen euro opgeleverd. Er kan nog gedoneerd worden.

Zelf overmaken kan ook:
NL70 RABO 0321549333 T.g.v. “Stichting Maarten Van Der Weijden Foundation”

Maarten van der Weijden gestopt

Voorbij Birdaard op doktersadvies heldenstop

Elfstedenzwemtocht Maarten van der Weijden vannacht

Donuteconomie – Kate Raworth

De Britse econome Kate Raworth heeft een nieuwe economische theorie om alle problemen waar onze maatschappij vandaag de dag tegenaan loopt het hoofd te kunnen bieden. Zij heeft daar een boek overgeschreven wat al lovende recensies heeft ontvangen.
Haar boek is hier te bestellen via Bol.com

Samenvatting

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Recensies

De schrijfster, als docente verbonden aan de universiteiten van Oxford en aan Cambridge, probeert in dit boek een ander denken te ontwikkelen over welvaart en de verdeling daarvan. Feitelijk doet zij een poging om het denken van de Club van Rome (grenzen aan de groei) nieuw leven in te blazen. En met succes. Het boek krijgt veel aandacht in de pers en zij wordt veel uitgenodigd om haar denkbeelden toe te lichten. Ook in Nederland. Binnenkort zal ze ook spreken in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. The Guardian betitelt haar als de nieuwe Keynes. Dat zal nog moeten blijken, maar feit is dat het boek wel aanzet tot nadenken. De auteur geeft blijk van meer dan voldoende economische kennis. Toch is het boek zonder specifieke voorkennis te lezen. Van een schrijfster met deze positie en statuur mag een wetenschappelijke schrijfstijl worden verwacht, maar het boek is wel prettig leesbaar. Geïllustreerd met figuren en foto’s in zwart-wit; voorzien van eindnoten, een literatuurlijst en register.

Drs. A.H. Oldenbeuving

Het minse slechte alternatief voor kapitalisme?

PietMout Oostvoorne 26 juni 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
duurzaam

Geschreven bij Donuteconomie

Het kapitalisme is gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking van mensen, natuur, milieu en grondstoffen. Daar zouden we vanaf moeten, maar ik weet ook geen goed alternatief. In dit boek wordt misschien wel de minst schadelijke manier beschreven waarop we het kapitalisme kunnen blijven gebruiken zonder al die schadelijke effecten.

Nadenken over een alternatieve economie

Sura Leiden 13 februari 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
Voordelige koop
duurzaam

Kwetsbaar

Geschreven bij Donuteconomie

Had boek 3 sterren willen geven; echter na het drukken op de 1ste ster was de beoordeling al weg …

Een evenwichtig totaal

Miep1989 Winschoten 7 augustus 2018

Ik raad dit product aan

Goede kwaliteit
duurzaam

Geschreven bij Donuteconomie

Respectvol omgaan met elkaar en de aarde in een stabiel evenwichtig systeem. Anders kijken naar het belastingstelsel en vooral stoppen met mens te zien als consument. Op weg naar een betere wereld voor iedereen.

Koop bij bol.com

Clicky Analytics

Web Analytics

Clicky

sterktes en zwaktes

Wat zijn je sterke punten en verbeterpunten?

Kom goed voor de dag bij een sollicitatiegesprek voor zowel banen in loondienst als voor opdrachten als zelfstandige. Hieronder volgen websites die hiervoor tips bevatten.

Desteven.nl :

Zakelijkinfonu.nl :

Sollicitatie: goede en slechte eigenschappen (met lijst)

Werkstudent.nl :

Carrieretijger :

Voorwaarden Johan Joost

5. Voorwaarden Johan Joost

Op de werkzaamheden is altijd de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing tenzij op verzoek van een klant schriftelijk anders wordt overeengekomen. Frisia Media werkt bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek met een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht waarin dit en bovenstaande zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd worden.

Aansprakelijkheid

  1. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door de klant.
  2. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade als hij niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input.
  3. Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft altijd een beperkte aansprakelijkheid tot het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft een jarenlange ervaring in het vakgebied van de Documentaire Informatievoorziening en is daardoor alert op het op de juiste manier omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

In e-mails aan uw adres zullen nooit ongevraagd ook andere emailadressen te zien zijn bijvoorbeeld.

Voor de financiele administratie maakt Johan Joost van Daalen van Frisia Media gebruik van het boekhoudpakket e-Boekhouden.nl voor het versturen van alle facturen, etc..

 

Interessant om te weten

Interessant om te weten

Interessante afleveringen waarbij diverse onderwerpen helemaal worden uitgediept.

Interessant voor cursisten Spaans :

Betekenis Salvator

Wikipedia