Categoriearchief: LinkedIn

Voorwaarden Johan Joost

5. Voorwaarden Johan Joost

Op de werkzaamheden is altijd de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing tenzij op verzoek van een klant schriftelijk anders wordt overeengekomen. Frisia Media werkt bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek met een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht waarin dit en bovenstaande zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd worden.

Aansprakelijkheid

 1. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door de klant.
 2. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade als hij niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input.
 3. Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft altijd een beperkte aansprakelijkheid tot het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft een jarenlange ervaring in het vakgebied van de Documentaire Informatievoorziening en is daardoor alert op het op de juiste manier omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

In e-mails aan uw adres zullen nooit ongevraagd ook andere emailadressen te zien zijn bijvoorbeeld.

Voor de financiele administratie maakt Johan Joost van Daalen van Frisia Media gebruik van het boekhoudpakket e-Boekhouden.nl voor het versturen van alle facturen, etc..

 

  

 1. Documentair informatieverzorger BAG-project gemeente Castricum

  @Maandag

  Roelof Lennard Swart
  Roelof Lennard Swart
  P.r.-functionaris bij Aanzet (De stichting voor zelfsturende teams in Friesland)

  Johan Joost van Daalen is erudiet, betrouwbaar, vakman, accuraat, loyaal, harde werker, en bovenal: een plezierig mens van wie je in je organisatie wel 10 zou willen hebben

  1 september 2012, Roelof Lennard Swart gaf leiding aan Johan Joost van Daalen bij het BAG-project van de gemeente Castricum.

3. Opleidingen

 1. Engels : Basisvaardigheid
 2. Frans : Basisvaardigheid
 3. Spaans : Basisvaardigheid
 4. Frysk : Moedertaal
 5. Nederlands : Moedertaal

Overige opleidingen

DocuDAC – Almere

Desktop Publishing en Webdesign

Startwijzer Hoorn

3. Projecten

Beheren van het projectarchief voor het project van plaatsen geluidsschermen langs de A1 op het traject Naarden-Bussum voor het projectcluster Amsterdam van RWS Noord-Holland.

Renovatieproject Verkeerscentrale Noordwest-Nederland 2010-2012 (besteknr 3108253)

Youtubefilmpje van Verkeerscentrale Velsen

Beheren van het projectarchief voor het renovatieproject van de Verkeerscentrale in Velsen Noord in Noord-Holland voor het projectcluster Alkmaar van RWS Noord-Holland.

Groot Onderhoudsproject Variabel Onderhoud Contract

Opzetten en beheren van het projectarchief voor het Groot Onderhoudsproject Variabel Onderhoud Contract (VOC) in Noord-Holland voor het projectcluster Amsterdam van RWS Noord-Holland.

Overdracht Groot Onderhoudsproject A9 (besteknr NHX-77622)

Regelen overdracht volgens de kwaliteitseisen Archiefwet 1995 t.a.v. de goede, geordende en toegankelijke staat van de documenten. O.a. een archiefinventaris erbij opgesteld en de vernietigingstermijn vastgesteld.

Kunstwerken-areaal bijwerken in het Netwerkmanagement Informatie Systeem

Vanaf 15 augustus 2011 tot 31 december 2013 heb ik beschrijvingen van objectgegevens gemaakt in TechDoc voor RWS Midden-Nederland Dir. Netwerk Management District Utrecht Team Assetmanagement aan de Papendorpseweg nabij Nieuwegein als medewerker Verwerken en Behandelen (Documentalist). Het betrof daar alle wegen rondom Utrecht.

Per 15 augustus 2013 heeft StudentenWerk (CareerNetworkPayrol) mij een Fase C-contract gegeven bij eerst dezelfde opdrachtgever.

Werkzaamheden:
• Importeren digitale projectdocumenten in database Techdoc
• Generiek omschrijven projectdocumenten met originele mappenstructuur projectteam
• Specifiek beschrijven projectdocumenten met inhoudelijke informatie

1. Arbeidsverleden

Leuk dat u mijn website bekijkt! Ik werk momenteel als zelfstandige. Ik ben een geboren en getogen Fries en woon nu in het midden van Noord-Holland.

Ik ben geïnteresseerd in functies waarin ervaring in archiefbeheer een vereiste is. Van projectorganisaties bij zowel overheid als aannemers. Reizen van en naar mijn werk is voor mij geen enkel bezwaar en mijn actieradius is ruim.

Als ervaren documentalist werk ik met plezier in de documentaire informatievoorziening, ook in projectorganisaties. Alle facetten in het vakgebied heb ik meegemaakt, zowel analoog als digitaal. Van genealogie tot scanoperator. Als scanoperator kan ik zowel de voor- als de nabewerking voor mijn rekening nemen. Uiteraard levert het scannen ook geen problemen voor mij op. Momenteel werk ik in de infrastructuur en dat bevalt goed.

De post in organisaties verwerk ik proactief, van ontvangst, registratie tot archivering. Proactief omdat ik bij deze werkzaamheden rekening houd met de bewaar- en vernietigingstermijnen. Verder ben ik bekwaam in webdesign en Linux (Ubuntu). Archiveren in opensource is geen enkel probleem en dit bespaart op organisatiekosten.

Per half december 2013 krijg ik weer 28 uur beschikbaar voor andere opdrachten. Als u een projectdocumentalist zoekt, hebt u die per half december gevonden!

Ervaring

Startpagina.nl Sanomedia Trading SA
Webmaster

Voor Startpagina.nl beheer ik vrijwillig en zonder vergoeding een groeiend aantal dochterpagina’s. Dat zijn de regionale startpagina’s voor de Kop van Noord-Holland, Archief- & Documentmanagement, Linux-bedrijven en Sharepoint-workspace. Op deze wijze doe ik veel ervaring op met SEO (Search Engine Optimalisation) : een techniek om waarbij je websites aanpast, zodat die beter kunnen worden bezocht door zoekrobots.

TENTOO (Continu)

Innoverend projectondersteuner

TENTOO (Continu)

CAO Tentoo Collectieve Freelance & Flex BV

Haarlem

Dit is een verlenging van mijn contract bij Continu bij dezelfde opdrachtgever van Continu, alleen voor een nieuw project. Bij deze verlenging is rekening gehouden met de Flexwet (opvolgend werkgeverschap). Met ingang van 1 april 2013 werk ik bij RWS onderdeel PPO (Programma’s Projecten en Onderhoud) , Dir. Inkoop- en Contractmanagement Afd. CM en AC Noordwest Nederland in Haarlem.

Werkzaamheden:
• Schrijven documentair informatieplan voor een groot project
• Opzetten fysieke en digitale ordeningsstructuur
• Opzetten registratiemodule in Excel
• Archiveren projectdocumenten in fysieke en digitale vorm
• Scannen in pdf/a-formaat
• Overdragen afgesloten projectarchieven voor bewaring en vernietiging

careernetwork

 StudentenWerk

Projectondersteuner

StudentenWerk

Utrecht

Sinds 15 augustus 2011 maak ik beschrijvingen van objectgegevens in TechDoc voor RWS Midden-Nederland Dir. Netwerk Management District Utrecht Team Assetmanagement aan de Papendorpseweg nabij Nieuwegein als medewerker Verwerken en Behandelen (Documentalist)

Werkzaamheden:
• Importeren digitale projectdocumenten in database Techdoc
• Generiek omschrijven projectdocumenten met originele mappenstructuur projectteam
• Specifiek beschrijven projectdocumenten met inhoudelijke informatie

 FNV Bondgenoten

 Projectondersteuner
YoungCapitalSW

CareerNetwork

Utrecht en omgeving, Nederland

Sinds 15 augustus 2011 werk ik voor StudentenWerk (Career Network Payroll), per januari 2014 is de nieuwe naam Young Capital. De eerste 2 1/2 jaar heb ik gewerkt aan het pijlerproject Arealen op Orde voor Rijkswaterstaat Utrecht. Zie voor de inhoudelijke projectinformatie het project wat hieronder gelinkt staat. Dit project is naar tevredenheid afgerond, het getuigschrift daarvan heb ik hier ook aan toegevoegd. Sedert december ben ik via Young Capital beschikbaar voor nieuwe opdrachten, ik heb een Fase C-arbeidscontract. Per Decision Day 6 juni 2014 is het arbeidscontract beëindigd.

 Continu

Innoverend projectondersteuner

Continu

Haarlem

Het opzetten en beheren van projectadministraties volgens de normen die de klant heeft gesteld. Voornamelijk volgens het IPM-model. Aan het eind van de projecten regel ik de overdracht ervan. Daarbij maak ik gebruik van het EOD. Het digitale archief houd ik bij in de Verkenner.
Werkzaamheden:
• Opzetten projectadministraties op werklocatie
• Beheren projectadministraties op werklocatie

 Postontvangst (fysiek / digitaal)
o Aanbrengen registratiekenmerken op stempel van fysieke document
o Aanbrengen registratiekenmerken op digitaal stempel digitaal document
o Fysieke documenten digitaal maken met scanner en Adobe Professional
o Opslaan digitale documenten in betreffende map op netwerkschijf

 Postregistratie (fysiek / digitaal)
o Maken documentomschrijving in registratievelden Excel
o Maken hyperlink in Registratie Excel naar digitale locatie op netwerkschrijf
o Attenderen op te ondertekenen documenten

 Postdistributie aan medewerkers projectteam (fysiek / digitaal)

 Postarchivering (fysiek / digitaal)
o Zowel fysieke als digitale dossiervorming

• Overdragen projectadministraties aan archief budgethouder

 Bepalen bewaar-/vernietingstermijn in BSD-codelijst
 Fysieke dossiers checken op verdubbelde inhoud en deze verwijderen
 Inventarislijst samenstellen in Excel
 Vernietigings-/overdrachtsfverklaringen regelen en laten ondertekenen
 Voor verzending aanmelden bij ontvangende dienst
 Te vernietigen dossiers in afsluitbare containers laten afvoeren

Documentalist

gemeente Castricum

Castricum

Het voorbereiden van bouwdossiers in het kader van het BAG-project.

Werkzaamheden:
• Herstructureren fysieke bouwdossiers in kader van BAG-project

 Scanoperator

Almere

Voorbereiden te digitaliseren archiefbestanden voor scannen.
Digitaliseren archiefbestanden.
Nabewerking digitale en analoge archiefbestanden.

Werkzaamheden:
• Voorbereiding in te scannen fysieke documenten
• Scannen fysieke documenten met Canon 5010c
• Auditen scanwerk
• Scannen in pdf/a-formaat
• Nabewerking originelen scanproces

Projectdocumentalist

Ministerie van VWS

Den Haag

Het voorbereiden van een personeelsarchief voor digitalisering.

Provincie Noord-Holland

Projectdocumentalist

Provincie Noord-Holland

Haarlem

Het voorbereiden van een personeelsarchief voor digitalisering
• Hervorming Personeelsdossiers
• Dossiervorming Personeelsdossiers

Waternet

Documentalist

Waternet

DWR – vestiging in Amsterdam Zuidoost

Opschonen dynamisch archief en in het archief zaten diverse onderwerpen, t.w.:
• Vergunningen
• Klachten e.d.
• Bestemmingsplannen

Scanoperator

ABN AMRO Asset Management Private Clients

Amsterdam Zuidoost

Voorbereiden te digitaliseren archiefbestanden voor scannen van de accountgegevens van de rijke klanten van de Bank. Inclusief het digitaliseren nabewerken van de analoge archiefbestanden.

Deze werkzaamheden voerde ik uit in samenwerking met een collega. Wij scanden m.b.v. de juiste apparatuur 15.000 documenten per dag. Wij hadden de beschikking over twee Canon DR 5010 C in combinatie met Kofax software. Na afloop van het project hadden wij het project naar tevredenheid afgerond.

Gemeente Lelystad

Documentalist

Gemeente Lelystad

Lelystad

Het opschonen en overbrengen van het dynamisch naar het semi-statisch archief.

IISG

Assistent wetenschappelijk onderzoeker

IISG – HSN

Friesland

Het opzoeken en verzamelen van genealogische gegevens in gemeente-archieven in heel Friesland voor een landelijk onderzoeksproject naar de geboorten in Friesland in de periode 1840 tot 1940.

HSN - staff - 2003

HSN – staff – 2003

Secretaris OR

Reax BV

 

Werkzaamheden:
• Uitschrijven vergaderingen Ondernemingsraad
• Notuleren vergaderingen Ondernemingsraad
• Onderhouden contacten met de WOR-bestuurder
• Onderhouden contacten met nevenorganisaties in de medezeggenschap
• Samenstellen nieuwsbrief OR

Archiefmedewerker

Provinsje Fryslan

Opschonen dynamisch archief

Gemeente Leeuwarden

Documentalist

Gemeente Leeuwarden

Werkzaamheden:
Bibliotheek & Documentatiecentrum (BiDoc):
• Beheer fysieke tijdschriftencirculatie
• Beheer digitale tijdschriftencirculatie in Bibis
• Beheer abonnementen Tweede Kamer (fysiek)
• Distributie en Beheer Verzameling Gemeentelijke Verordeningen
• Beheer uitleenadminstratie boekenbestand
• Beheer verzamelingen leeskamer Raadsleden
• Beheer losbladige handboeken
• Samenstellen gebruikershandleiding BiDoc

Dossiervorming dynamische archieffase:
• Vergunningen
• Bouwvergunningen
• Kwijtscheldingen Gemeentelijke Belastingen
• Overbrengen dossiers van de dynamische naar de semi-statische fase

Referenties Johan Joost van Daalen

Door dubbel klikken op de links hieronder kunt u de bestanden downloaden.

Getuigschriften

Opleidingen

Curriculum Vitae’s (CV’s)

1. Vindbaar informatie ontsluiten blijvend probleem?

Vindbaar informatie ontsluiten blijvend probleem?
Bijvoorbeeld waar het om Areaalgegevens gaat?
Bijvoorbeeld het terug kunnen vinden van
genealogische gegevens voor uw stamboom?
Of anderszins?
Ik doe het graag.

Ik bied aan :

 • Het bezit van SOD 2, onderdeel van HMDI (zie onder opleidingen op mijn website).
 • Ervaring met het opstellen van een documentair informatieplan.
 • Ervaring met het opzetten en beheren (coördineren) van digitaal archiefbeheer in een projectgestuurde organisatie (van 2009 tot heden) en bij de (semi-)overheid.
 • Ervaring met het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Kennis van kwaliteitsgericht management vertaald naar kritische prestatie indicatoren.
 • Kennis van meerdere document management systemen. O.a. TechDoc, Connect (SharePoint), Trim, Corsa en nog vele andere.
 • Areaalgegevens kan ik snel vindbaar maken.
 • Ervaring met het beheren van digitale archieven op fysieke schijven, o.a. in de cloud.
 • Ervaring met Projectmanagement (model Integraal Project Management).
 • Steunpunt voor gebruikers van opensource (Linux) op het Ubuntuforum.
 • Data-entry van uw gegevens.
 • Affiniteit met archivariaten door belangstelling voor genealogisch onderzoek.

Kwaliteit voorop, effectief en efficiënt! Bel of mail mij gerust voor de mogelijkheden.

Mobiel : 0612506765
E-mail : info@johanjoostvandaalen.nl

Beter vindbaar worden op het internet met uw bedrijf of evenement? Informeer dan ook vrijblijvend naar de mogelijkheden via Koggenland@nieuws.nl