Genealogisch onderzoek familie van Daalen-Houtsma

Spread the love

Welkom

Uitleg genealogisch onderzoek

Vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw heb ik mijn eigen familie in de archieven onderzocht, daar ben ik nu ook (nog) mee bezig. Genealogie kun je zo ver doorvoeren als je zelf wilt, voordat je het weet ben je weer een stap verder en opent zich weer een nieuwe wereld in je eigen familiegeschiedenis. Het is de bedoeling dat mijn genealogisch onderzoek hier ook op deze website ga uitleggen. In het begin van mijn onderzoek heb ik ook mijn werk gehad in de bevolkingsregisters. Een mooiere combinatie kon ik toen niet krijgen.

Voor mijn genealogische onderzoek ben ik -zoals de meeste genealogen doen- bij mijzelf begonnen. Mijn vader is Johannes van Daalen en mijn moeder Christina-Wilhelmina Houtsma. Gaandeweg werd ik steeds enthousiaster en pakte ik ook steeds meer zijtakken mee. De resultaten daarvan  worden ook hier gepubliceerd. Als je eenmaal bezig bent word je steeds enthousiaster. Zo wil ik voor een diepte-onderzoek nog naar het militaire archief van de Fransen, waarschijnlijk in Parijs.

Wanneer krijg je toegang tot het privacygedeelte?

Alleen afstammelingen en hun partners van de grootvaders van mijn ouders Johannes van Daalen (geboren in 1866 te Veenhuizen) en van Cornelis Houtsma (geboren in 1867 te Almenum) krijgen toegang tot de informatie die betrekking hebben op de nog levende personen (vanaf 1920). Om toegang te kunnen krijgen kun je hiertoe een verzoek indienen via info@frisiamedia.frl De genealogische gegevens die op het openbare gedeelte staan zijn algemeen toegankelijk in de openbare archieven en kunnen daarom ook gepubliceerd worden voor een breed publiek.

Achtergrondartikelen familie-onderzoek

Hieronder zijn een aantal algemene artikelen opgenomen die situaties beschrijven welke van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van onze families.