Tagarchief: Startpagina Joost

Voorwaarden Johan Joost

5. Voorwaarden Johan Joost

Op de werkzaamheden is altijd de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing tenzij op verzoek van een klant schriftelijk anders wordt overeengekomen. Frisia Media werkt bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek met een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht waarin dit en bovenstaande zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd worden.

Aansprakelijkheid

  1. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door de klant.
  2. Johan Joost van Daalen van Frisia Media is niet aansprakelijk voor directe schade als hij niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input.
  3. Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft altijd een beperkte aansprakelijkheid tot het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Johan Joost van Daalen van Frisia Media heeft een jarenlange ervaring in het vakgebied van de Documentaire Informatievoorziening en is daardoor alert op het op de juiste manier omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

In e-mails aan uw adres zullen nooit ongevraagd ook andere emailadressen te zien zijn bijvoorbeeld.

Voor de financiele administratie maakt Johan Joost van Daalen van Frisia Media gebruik van het boekhoudpakket e-Boekhouden.nl voor het versturen van alle facturen, etc..